SOUTĚŽ O PROMĚNU VIZÁŽE

Kolik různých žen je v každé z vás...

Soutěž skončila. Vybrali jsme nakonec dvě nádherné výherkyně:

Janu Pasekovou a Moniku Šilhovou.

Jejích proměna proběhne koncem května.

Další soutěž připravujeme.


1-94118604.jpg

 

POPIS VÝHRY:


komplexní změna účesu
slavnostní líčení
zapůjčení oblečení na focení portrétu
profesionální focení ve více stylech

 

    1-94118574.jpg   1-94118588.jpg   1-94118592.jpg

 

Proměna proběhne ve všední den v dopoledních hodinách.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

(dále jen „podmínky“)

1. Organizátor soutěže:
1.1 Organizátorem soutěže je web ProBeauty.cz
1.2 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

2. Účastníci soutěže a přihláška do soutěže:
2.1 Zúčastnit této soutěže se můžou ženy starší 18 let.
2.2 Přihlásit se do soutěže je možné jedině ve formuláři vpravo na této stránce.

3. Průběh soutěže:
3.1 Soutěž probíhá v době od 13. 1. 2020 do 30. 04. 2020 včetně (do 12 hodin).
3.2 Po ukončení soutěže organizátor vybere jednu přihlášku a výherkyni bude kontaktovat emailem (dle údajů v přihlášce).
3.3 V případě, že do 24 hodin výherkyně svoji výhru nepotvrdí, organizátor vybere náhradní výherkyni.
3.4. Jméno finální výherkyně organizátor zveřejní na profilu ProBeauty.cz na Facebooku a na webové stránce www.probeauty.cz/souteze
3.5. Výherní proměna proběhne do dvou týdnu od vyhlášení výherkyně. Pokud výherkyně v tomto termínu proměnu nebude moci absolvovat, postupujeme dle bodu 3.3.

4. Práva a povinnosti:
4.1 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.
4.2 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
4.3 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti adrese uvedené v přihlášce do této soutěže nebo v případě jejího nesprávného uvedení.
4.4 Osobní data uvedená v přihlášce do soutěže budou použita pouze pro účely soutěže a nebudou poskytnuta třetím osobám.
4.5 Účastník soutěže přihlášením do soutěže souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány newslettery z www.probeauty.cz a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže.
4.6. Výherkyně soutěže souhlasí s provedením změny vizáže (střih a barvení vlasů, nalíčení, oblečení) dle návrhu týmu ProBeauty. Dále výherkyně souhlasí se zveřejněním svého příběhu a fotografií na internetu (článek o průběhu proměny, posty na Facebooku, reklamní bannery, atp.).

5. Osobní údaje
5.1. Osobní údaje soutěžících si ponecháme v databázi po dobu 1 roku po ukončení soutěže a to pro účely: výběru výherce, informování soutěžících o výsledcích soutěže, případně zaslání newsletteru. Každý účastník soutěže může kdykoliv požádat o smazání svých údajů.

6. Cena:
5.1 Hlavní výhrou v soutěži je proměna vizáže v celkové hodnotě 5900 Kč.

Přihlášky do soutěže přijímáme jedině přes formulář
vpravo nahoře této stránky.